Ulusal Yayınlar - Makale & Bildiriler

35  Yomralıoğlu, T., (2017), “Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Kent Bilgi Sistemleri”, Türk İdareciler Derneği- İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı:180, 25-28, ISSN: 1312-4574, Ankara. [pdf]

•34  Güler, D., Yomralıoğlu, T., (2017), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi i le Düzenli Deponi Yer Seçimi: İstanbul İli Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, AKÜ FE MÜ BİD 17, Özel Sayı (262-269 ). [pdf]

•33  Yomralıoğlu, T., (2014), “Belediyelerin e-devlete açılan coğra bilgi kapısı: Kent Bilgi Sistemleri”, Gayrimenkul ve Enformasyon Dünyası Dergisi, Sayı:10/11, İstanbul. [pdf]

•32  Yomralıoğlu, T., (2014), “Coğrafi Bilgi Endüstrisine Giden Yol: TUCBS‘2023 Stratejisi”, Gayrimenkul ve Enformasyon Dünyası Dergisi, Sayı:10/11, İstanbul. [pdf]

•31  Çölkesen, İ., Yomralıoğlu, T., ve Kavzoğlu, T., (2015), “Obje Tabanlı Sınıflandırmada Bölgeleme Esasına Dayalı Ölçek Parametresi Tespiti: WorldView-2 Uydu Görüntüsü Örneği", Harita Dergisi, 154(2),9-18, Ankara.

•30  Çölkesen, İ. ve Yomralıoğlu, T., (2014), “Arazi Örtüsü ve Kullanımının Haritalanmasında WorldView-2 Uydu Görüntüsü ve Yardımcı Verilerin Kullanımı", Harita Dergisi, 152(2),12-24, Ankara. [pdf]

•29  Yıldırım, V., Yomralıoğlu, T., (2013), “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Çizgisel Mühendislik Yapılarında Güzergah Optimizasyonu: Doğalgaz İletim Hattı Örneği”, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 13, Sayı:1, Afyon, ISSN: 2147-5296. [pdf]

•28  Yomralıoğlu, T., (2013), “Harita-CBS Sektöründe Eğitim Vizyonu”, Gayrimenkul ve Enformasyon Dünyası Dergisi, Sayı:3, İstanbul. [pdf]

•27  Yomralıoğlu, T., (2013), “Kentsel Dönüşümde Kentsel Coğrafi Bilgi Sistemleri”, TSE Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı: 617, s.50-54, ISSN 1300-8366, Ankara. [pdf]

•26  Yomralıoğlu, T., (2013), “Belediyelerin e-Devlete açılan Coğrafi Bilgi Kapısı: Kent Bilgi Sistemleri”, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 783-784, s.45-52, ISSN 1308-6707, İstanbul. [pdf]

•25  Yomralıoğlu T., Aydınoğlu A.Ç., (2012), "TUCBS- Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi", GED- Gayrimenkul ve Enformasyon Dergisi, No. 2, 06/2012, s. 10-18, İstanbul. 

•24  Yomralıoğlu, T., Aydınoğlu, A. Ç., (2011), “Coğrafi Bilgi Teknolojileri”, TSE Standard Dergisi, Sayı: 592, s.39-44, ISSN 1300-8366, Ankara. [pdf]

•23  İnan, H., Yomralıoğlu, T., (2011), “Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme”, Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı:104, ISSN 1300-3534, Ankara. [pdf]

•22  Yomralıoğlu, T., (2010), “Coğrafi Bilgi Teknolojileri”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, s.48-51, 01 Eylül, Ankara. [pdf]

•21  Mataracı, O., Yomralıoğlu, T., (2010), “AB'de Kadastro Parselinin INSPIRE Direktifleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Türkiye'nin Yeri”, Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı:1xx, ISSN 1300-3534, Ankara. [pdf]

•20  Çete, M., Yomralıoğlu, T., (2009), “Türkiye İçin Bir Arazi İdare Sistemi Yaklaşımı”, Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı:100, ISSN 1300-3534, Ankara. [pdf]

•19  Çolak, E., Yomralıoğlu, T., (2007), "Kanser Vakalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İrdelenmesi", Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı:96, ISSN 1300-3534, Ankara. [pdf]

•18  Aydınoğlu, A.Ç., Yomralıoğlu, T., (2007), "Coğrafi/Konumsal Veri Altyapısına İlişkin Uluslar arası Girişimler", Harita Dergisi, Sayı:137, Harita Genel Komutanlığı, Ankara. [pdf]

•17  İnan, H., Yomralıoğlu, T., (2006), “Türkiye'de Tarım Reformu Uygulamalarının Konumsal Veri ve Bilgi İhtiyacı Açısından İrdelenmesi: Trabzon Örneği”, Tarım Bilimleri Dergisi, Sayı:4, Cilt:12, s.313-322, ISSN 1300-7580, Ankara. [pdf]

•16  Yomralıoğlu, T., Döner, F., (2005), “Mobil GIS: Gezici Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları”, Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı:93, ISSN 1300-3534, Ankara. [pdf]

•15  Geymen, A., Yomralıoğlu, T. (2004), “Devingen Veri Değişimi (DDE-Dynamic Data Exchange) İle ArcView Avenue Kullanarak Konumsal Bilgi İçerikli Rapor Oluşturma”, Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı:91, ISSN 1300-3534, Ankara. [pdf]

•14  Reis, S., Yomralıoğlu, T. (2004), “Bölge-İl Ölçeğinde Coğrafi Bilgi Sistem Tasarımı ve Uygulaması: Trabzon İl Bilgi Sistemi (TİBİS) Modeli”, Harita Dergisi, HGK, Sayı:131, Ankara. [pdf]

•13  Yomralıoğlu, T., Çete, M., (2002), “Kent Bilgi Sistemleri: Çağdaş Yerel Yönetim Aracı”, Arkitekt Dergisi, Sayı:2, s.34-39, İstanbul. [pdf]

•12  Yıldırım, V., Yomralıoğlu, T., (2002), “Adres Bilgi Sistem Uygulaması”, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı:679, s.26-29, Ankara. [pdf]

•11  Yomralıoğlu, T., Uzun, B., (2001), “Okul Alanlarının Bedelsiz Olarak Kamuya Kazandırılması”, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Kültür-Sanat Dergisi, Sayı:150, ISSN 1301-7669, Ankara. [pdf]

•10  Yomralıoğlu, T., (2001), “Taşınmazların Değerlendirilmesi”, Tapu ve Kadastro Dergisi, Sayı:25, 154.Yıl Özel Sayısı, ISSN 1300-347X, Ankara. [pdf]

•09  Yomralıoğlu, T., Çelik, K., (2001), “Yerel Yönetimlerde Konumsal Bilgi Sistemine Bağlı Olarak Yeniden Yapılanma Gereksinimleri”, Belediye Dünyası Dergisi, Yerel Yönetimleri Derneği, Sayı:11, ISSN 1302-8111, Ankara.

•08  Yomralıoğlu, T., (1997), “Belediyelerde Mülkiyet Yönetimlerinin İyileştirilmesi”, Belediye Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, s.21-32, Ankara.

•07  Yomralıoğlu, T., Uzun, B., (1997), “Özelleştirme Mevzuatının Taşınmaz Mülkiyeti Açısından İrdelenmesi”, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:120, Ankara. [pdf]

•06  Yomralıoğlu, T., (1997), “Eşdeğer İlkesine Dayalı Arsa ve Arazi Düzenleme Modeli”, Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri (ed. Yomralıoğlu, T.), JEFOD Yayın No:1, s.139-152, ISBN 975-95369-2-4, Trabzon. [pdf]

•05  Yomralıoğlu, T., (1997), “Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Kat Mülkiyeti Mevzuatı”, Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri (ed. Yomralıoğlu, T.), JEFOD Yayın No:1, s.153-169, ISBN 975-95369-2-4, Trabzon. [pdf]

•04  Yomralıoğlu, T., Uzun, B., (1995), “İlan ve Reklam Gelirlerinde Verimin Artırılması", Belediye Dergisi, Cilt:1, Sayı:12, s.36-40, Ankara. [pdf]

•03  Bıyık, C., Yomralıoğlu, T., (1994), “Osmanlı Döneminde Arazi Bilgi Sistemi”, Tapu ve Kadastro Dergisi, Yıl:6, Sayı:15, s.24-29, Ankara.

•02  Akyol, N., Yomralıoğlu, T., Uzun, B., (1992), “Türkiye'de ve Gelişmiş Bazı Ülkelerde Kamulaştırma”, Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri (ed. Yomralıoğlu, T.), JEFOD Yayın No:1, s.57-165, Trabzon. [pdf]

•01  Yomralıoğlu, T., (1992), “Arsa ve Arazi Düzenlemesi için Yeni bir Uygulama Şekli”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Organı, No.73, s.30-43, Ankara. [pdf]

 

Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler ...

Publications in national conferences & proceedings...

 

•62  Güler, D., Yomralıoğlu, T., (2017), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Düzeni Deponi Yer Seçimi: İstanbul İli Örneği", Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IX. Sempozyumu (TUFUAB2017), 27–29 Nisan, Afyonkarahisar. [pdf] [ppt]

•61  Candaş, E., Yomralıoğlu, T., (2014), “Kentsel Dönüşümde Konumsal Veri Yönetimi”, HKMO-Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu, 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 15-17 Ekim, Hitit Üniversitesi, Çorum. [pdf]

•60  Çölkesen, İ.,Kavzoğlu, T.,ve Yomralıoğlu, T., (2015), “Uzaktan Algılanmış Görüntülerde Optimum Bantların Seçiminde Destek Vektör Makinelerinin Kullanımı", Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VIII. Sempozyumu (TUFUAB2015), 21–23 Mayıs, Konya. [pdf]

•59  Çölkesen, İ., Yomralıoğlu T., ve Kavzoğlu, T., (2014), "Rotasyon Orman Algoritması İle Yüksek Çözünürlüklü Multispektral Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması",5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS'2014), 14-17 Ekim, İstanbul. [pdf]

•58  Yomralıoğlu, T., Nişancı, R., Çete, M., Candaş, E., (2012), “Dünya’da ve Türkiye’de taşınmaz değerlemesi”, Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi: II Arazi Yönetimi Çalıştayı, 21-22 Mayıs 2012, İTÜ, İstanbul. [pdf]

•57  Yomralıoğlu, T., (2011), “Dünya’da Arazi Yönetimi”, Türkiye’de Sürdürülebilir  Arazi Yönetimi Çalıştayı, 26-27 Mayıs 2011, Okan Üniversitesi, İstanbul. [pdf]

•56  Demir, E., Yomralıoğlu, T., Adınoğlu, AÇ., (2011), “Afet-acil durum yönetimine yönelik coğrafi veri modelinin tasarlanması: Yangın örneği”, TMMOB HKMO 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan, Ankara. [pdf]

•55  Çete, M., Yomralıoğlu, T., (2011), “Türkiye için yeni bir arazi idare sistemi: TAİS”, TMMOB HKMO 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan, Ankara. [pdf]

•54  Demir, E., Yomralıoğlu, T., (2010), “Afet-Acil Yönetimine Yönelik Nesne Tabanlı İlişkisel Coğrafi Veri Modelinin Tasarlanması: Yangın Örneği”, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, GYTE, 11-13 Ekim 2010, Gebze-Kocaeli. 

•53  Çete, M., Yomralıoğlu, T., (2006), “Almanya Kadastro Bilgi Sistemi: ALKIS”, TMMOB HKMO 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 22-24 Mayıs, Ankara. [pdf

•52  Bayram, U., Yomralıoğlu, T., (2005), “Mülkiyet Cinayetlerinin İnsan-Toprak İlişkisi Açısından İrdelenmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği”, TMMOB HKMO 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28-01 Nisan, Ankara. [pdf] [ppt]

•51  Mataracı, O., Yomralıoğlu, T., Çete, M. (2009), “AB'de Kadastro Parselinin INSPIRE Direktifleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Türkiye'nin Yeri”, BHİKPK I. Sempozyumu, 23-25 Şubat 2009, ODTÜ, Ankara. [pdf]

•50  Aydınoğlu, A.C., Yomralıoğlu, T., (2008), "Arazi Örtüsünü Temsil Eden Coğrafi Veritabanı Tasarımı", II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 13-15 Ekim 2008, Kayseri. [pdf]

•49  Nişancı, R., Yomralıoğlu, T., (2007), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Kütlesel Taşınmaz Değerlemesi”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim -02 Kasım 2007, HKMO, KTÜ, Trabzon. [ppt]

•48  Yomralıoğlu, T., İnan, H., Çete, M., (2007), “Dünyadaki Kadastral Sistemler İçin Ortak Bir Veri Modeli: Temel Kadastro Modeli”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim -02 Kasım 2007, HKMO, KTÜ, Trabzon. [pdf]

•47  Aydınoğlu, A.Ç., Yomralıoğlu, T., Özendi, M., (2007), “Sosyo-Ekonomik ve Demografik Analizler İçin İdari Birim Konumsal Veri Yapısının Modellenmesi”, Video Konferans, TÜİK 16.İstatistik Araştırma Sempozyumu'06, 11 Mayıs, Ankara. [pdf]

•46  Çolak, E., Yomralıoğlu, T., Aydın, F., (2007), “Coğrafi Bilgi Teknolojileri İle Kanser Vakalarının Haritalanması”, XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya. [pdf]

•45  Çolak, E., Yomralıoğlu, T., (2007), “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İstatistiksel Kanser Haritalarının Üretilmesi: Trabzon Örneği”, TMMOB HKMO XI. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, ODTÜ, Ankara. [pdf]

•44  Yomralıoğlu, T., Nişancı, R., Uzun, B., (2007), “Raster Tabanlı Nominal Değerleme Yöntemine Dayalı Arsa-Arazi Düzenlemesi Uygulaması”, TMMOB HKMO XI. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, ODTÜ, Ankara. [pdf] [ppt]

•43  Uzun, B., Yomralıoğlu, T., (2007), “Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi: Arazi Yönetimi Bağlamında Bir İnceleme”, TMMOB HKMO XI. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, ODTÜ, Ankara. [pdf]

•42  Uzun, B., Yomralıoğlu, T., Nişancı, R., (2006), “Gecekondulardan Çağdaş Yerleşimlere Doğru Bir Kentsel Dönüşüm Yaklaşımı”, Kent Ve Sağlık Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 7-9 Haziran, Bursa. 

•41  Yomralıoğlu, T., (2006), “Türkiye'de Belediyelerin KBS/CBS Uygulamalarına Genel Bakışı”, Çağrılı Bildiri, YvKB'06-Yapı ve Kentte Bilişim Kongresi, 8-9 Haziran, s.173-180, ISBN 9944-5291-0-9, Ankara. [pdf]

•40  Geymen, A., Yomralıoğlu, T., (2006), “Yerel Yönetimler İçin Devingen Yapılı Bir Kent Bilgi Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi: DEVKBS”, YvKB'06-Yapı ve Kentte Bilişim Kongresi, 8-9 Haziran, s.49-60, ISBN 9944-5291-0-9, Ankara. [pdf]

•39  Yıldırım, V., Nişancı, R., İnan H., Yomralıoğlu, T., (2006), “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Kentsel Amaçlı Acil Durum Yönetim Modeli: Trabzon Örneği”, YvKB'06-Yapı ve Kentte Bilişim Kongresi, 8-9 Haziran, s.37-42, ISBN 9944-5291-0-9, Ankara. [pdf]

•38  Yomralıoğlu, T., (2006), “Dünya'da Kadastral Eğilimler ve Türkiye”, Çağrılı Bildiri, Kadastro Kongresi, HKMO, 22-23 Mayıs, Ankara. [pdf]

•37  Aydınoğlu, A.Ç., Yomralıoğlu, T., (2006), “AB Sürecinde Türkiye'de Bölgesel ve Yerel Ölçekte Konumsal Veri Kalitesinin İncelenmesi”, Video Konferans, TÜİK 15.İstatistik Araştırma Sempozyumu'06, 11 Mayıs, Ankara. [pdf]

•36  Yomralıoğlu, T., (2005), “Toprak Reformu Açısından Arazi Bilgi Sistemi ve Sorunları”, Çağrılı Bildiri, TMMOB Toprak Reformu Kongresi, HKMO-ZMO, 11-13 Kasım, Şanlıurfa. [pdf]

•35  Yomralıoğlu, T., Reis, S., (2005), “DOKAP İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri: Trabzon İl Bilgi Sistemi Modeli”, Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, s.357-380, KTÜ, Trabzon. [pdf]

•34  Uzun, B., Yomralıoğlu, T., (2005), “Doğu Karadeniz Bölgesinde Dağınık Yerleşim Sorunlarının Mülkiyet Açısından İrdelenmesi ve Kırsal Arazi Düzenleme Modeli”, Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, s.381-392, KTÜ, Trabzon. [pdf]

•33  Yomralıoğlu, T., (2005), “Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kurumsallaşma Süreci”, Çağrılı Bildiri, X.Türkiye ESRI&ERDAS Kullanıcıları Toplantısı, ODTÜ, Ankara. [ppt]

•32  Yomralıoğlu, T., Çete, M., (2005), “Türkiye İçin Sürdürülebilir Bir Arazi Politikası İhtiyacı”, TMMOB HKMO X. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. [pdf]

•31   İnan, H.İ., Yomralıoğlu, T., (2005), “Türkiye’de Tarımsal Reformlar İçin Parsel Tabanlı Bir Veri/Bilgi Altyapısı Gereksinim Analizi”, TMMOB HKMO X. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. [pdf]

•30  Aydınoğlu, A.Ç, De Maeyer, P.,Yomralıoğlu, T., (2005), “Avrupa’da Konumsal Veri Altyapı Politikaları”, TMMOB HKMO X. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. [pdf]

•29  Reis, S., Yomralıoğlu, T., (2005), “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İl Ölçeğinde Afet Yönetim Amaçlı Planlama”, TMMOB HKMO X. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. [pdf]

•28  Yomralıoğlu, T., (2003), “Coğrafi Bilgi Sistemi Politikası”, Çağrılı Bildiri, TUJK CBS ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, s.104-113, ISBN: 975-591-587-7, Konya. [pdf]

•27  Yomralıoğlu, T., (2003), “Kadastro 2014 – Gelecek Bir Kadastro Sistemi İçin Vizyon”, IX. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, s.39-78, Ankara. [ppt]

•26  Reis, S., Yomralıoğlu, T., (2003), “Landsat ETM+ Uydu Görüntüsü ile Trabzon İli Arazi Örtüsünün Belirlenmesi”, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, KTÜ, s.306-315, Trabzon. [pdf]

•25  Nişancı, R., Yomralıoğlu, T., (2003), “Köy Yol Haritalarının Üretilmesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve GPS Entegrasyonu”, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, KTÜ, s.56-68, Trabzon. [pdf]

•24  Yomralıoğlu, T., (2002), “Harita Mühendisliğinde Yeni Arayışlar”, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, s.29-42, Konya. [pdf]

•23  Yomralıoğlu, T., Reis, S., Nişancı, R., (2002), “GPS İle Hareket Halindeki Araçlardan Elde Edilen Gerçek Zamanlı Verilerin Orta Ölçekli CBS Çalışmalarında Kullanılabilirliği”, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, s.107-115, Konya. [pdf]

•22  Çete, M., Yomralıoğlu, T., (2002), “Belde Bilgi Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, s.282-293, Konya. [pdf]

•21  Yıldırım, V., Yomralıoğlu, T., (2002), “Kent Bilgi Sistemlerinde Numaratajın Önemi: Pelitli Belediyesi Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, s.266-272, Konya. [pdf]

•20  Yıldırım, V., Yomralıoğlu, T., (2002), “Adres Tabanlı Bilgi Sistemi Tasarımı ve Ağ Analizleri Uygulamaları”, VIII.ESRI ve ERDAS Kullanıcıları Toplantısı, Ankara. [pdf]

•19  Çete, M., Yomralıoğlu, T., (2002), “TRT Canlı Yayınlarının Coğrafi Bilgi Sistemi İle Denetlenmesi”, VIII.ESRI ve ERDAS Kullanıcıları Toplantısı, Ankara. [pdf]

•18  İnan, H.İ., Reis, S., Yomralıoğlu, T., (2002), “Trabzon İli Konumsal Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması”, VIII.ESRI ve ERDAS Kullanıcıları Toplantısı, Ankara. [pdf]

•17  Nişancı, R., Yomralıoğlu, T., (2002), “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Taşınmaz Değer Haritalarının Oluşturulması (İstanbul–Haliç örneği)”, VIII.ESRI ve ERDAS Kullanıcıları Toplantısı, Ankara. [pdf]

•16  Reis, S., Yomralıoğlu, T., (2002), “Landsat ETM+ Kullanılarak Trabzon İli Arazi Kullanım Haritasının Elde Edilmesi”, VIII.ESRI ve ERDAS Kullanıcıları Toplantısı, Ankara. [pdf]

•15  Yomralıoğlu, T., Uzun, B., (2001), “Temel Eğitim alanlarının Arsa ve Arazi Düzenlemesi Kapsamına Alınabilirliğinin İrdelenmesi”, VIII.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TMMO HKMO, Ankara.

•14  Reis, S., Nişancı, R., Yomralıoğlu, T., (2000), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Doğu Karadeniz Bölgesinin Arazi Modellemesi”, 9.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, s.357-369, KTÜ, Trabzon. [pdf]

•13  Eren, E., Tüdeş, T., Yomralıoğlu, T., (1999), “Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Raster Tekniği İle Kent Taşınmaz Değer Haritalarının Üretilmesi”, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, s.231-239, Trabzon. [pdf]

•12  Mataracı, O., Yomralıoğlu, T., (1999), “Tapu –Kadastro Bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine Entegrasyonu: Arcview Örneği”, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, s.143-155, Trabzon. [pdf]

•11  Nişancı, R., Yomralıoğlu, T., (1999), “Belediye Bilgi Sistemine Geçişte Mülkiyet Verilerinin İrdelenmesi”, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, s.122-131, Trabzon. [pdf]

•10  Reis, S., Yomralıoğlu, T., (1999), “Tematik Bilgi Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Uygulaması: Trabzon Örneği”, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, s.112-120, Trabzon. [pdf]

•09  Yomralıoğlu, T., (1999), “Kent Bilgisi Ve Organizasyonu”, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, s.1-20, Trabzon. [pdf]

•08  Yomralıoğlu, T., Akça, MD., (1999), “Çevresel Bilgi Sistemleri İçin Model-Altlık Tasarımı: Trabzon-Değirmendere Havzası Örneği”, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, s.297-306, Trabzon. [pdf]

•07  Yomralıoğlu, T., Çelik, K., (1999), “Konumsal Bilgi Sitemi İçin Yönetimlerde Re-Organizasyon İhtiyaçları”, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, s.193-211, Trabzon. [pdf]

•06  Eren, E., Yomralıoğlu, T., (1996), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Arsa-Arazi Değerlendirmesi”, II.ESRI Arc/Info Kullanıcıları Toplantısı, Ankara.

•05  Reis, S., Yomralıoğlu, T., (1996), “Tematik Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Tasarımı”, II.ESRI Arc/Info Kullanıcıları Toplantısı, Ankara.

•04  Aydın, C., Yomralıoğlu, T., (1996), “Mahalle Bazında Coğrafi Bilgi Sistem Uygulaması”, II.ESRI Arc/Info Kullanıcıları Toplantısı, Ankara.

•03  Yomralıoğlu, T., Çelik, K., (1994), “GIS ?”, CBS'94 - I.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, KTÜ, s.21-32, Trabzon. [pdf]

•02  Banger, G., Yomralıoğlu, T., Cömert, Ç., Çelik, K., Demir, O., (1994), “Bilgi Sistemlerine Genel bir Bakış: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi (KTÜBİS) Örneği”, CBS'94 - I.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, KTÜ, s.1-10, Trabzon.

•01  Yomralıoğlu, T., Demir, O., (1994), “Kentsel bir Coğrafi Bilgi Sistemi Modelleme”, CBS'94 - I.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, KTÜ, s.276-290, Trabzon. [pdf]

© 2020 Prof Dr Tahsin YOMRALIOGLU | www.tahsinhoca.info |  tahsin.ofis@gmail.com | Designed by WiX