Yönetilen Tezler...

15  TUNÇ, A., (2015-), “CBS Tabanlı Bütünleşik Kentsel Dönüşüm Modeli Geliştirilmesi”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Programı, s.1-x, İstanbul. (devam ediyor...) 

•14  CANDAŞ, E., (2013-), “Kentsel Dönüşüm Amaçlı Konumsal Veri Altyapısı Tasarımı”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Programı, s.1-x, İstanbul. (devam ediyor...) 

•13  DEMİR, E., (2012-), “Afet Amaçlı Konumsal Veri Yönetim Araçlarının Modellenmesi”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Programı, s.1-x, İstanbul. (devam ediyor...) 

•12  ATEŞ, S., (2012-), “Kent Bilgi Sistemlerinde Bütünleşik Veri Standartlarının Geliştirilmesi”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Programı, s.1-x, İstanbul. (devam ediyor...) 

•11  ÇÖLKESEN, İ., (2015), “Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Kullanarak Benzer Spektral Özelliklere Sahip Doğal Nesnelerin Ayırt Edilmesine Yönelik Bir Metodoloji Geliştirme”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Programı, s.1-245, İstanbul. [pdf]

•10  İNAN, H.İ., (2010), “Arazi İdare Sisteminin Tarım Bileşeni Olarak Konumsal Veri Modeli Geliştirilmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-186, Trabzon. [pdf]

•09  ÇOLAK, H.E., (2010), “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Kanser Vakalarının Jeoistatistiksel Analizleri”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-207, Trabzon. [pdf]

•08  AYDINOĞLU, A. Ç., (2009), “Türkiye İçin Coğrafi Veri Değişim Modelinin Geliştirilmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği, s.1-265, Trabzon. [pdf]

•07  YILDIRIM, V., (2009), “Doğalgaz İletim Hatlarının Belirlenmesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Raster Tabanlı Dinamik Bir Modelin Geliştirilmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği, s.1-172, Trabzon. [pdf]

•06  ÇETE, M., (2008), “Türkiye İçin Bir Arazi İdare Sistemi Yaklaşımı”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-240, Trabzon. [pdf]

•05  GEYMEN, A., (2006), “Yerel Yönetimler İçin Konumsal Tabanlı İşlevlere Yönelik Devingen Yapılı Prototip Bir Kent Bilgi Sistemi (DEVKBS) Yazılımının Geliştirilmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-193, Trabzon. [pdf]

•04  NİŞANCI, R., (2005), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Nominal Değerleme Yöntemine Dayalı Piksel Tabanlı Kentsel Taşınmaz Değer Haritalarının Üretilmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-218, Trabzon. [pdf]

•03  GÜLER, M., (2005), “Tarımsal Uygulamalarda Kullanılan Bazı İklim Verilerinin Kestirim ve Veri Tabanının Oluşturulması”, Eş-danışman, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, s.1-251, Samsun. [pdf]

•02  REİS, S., (2003), “Çevresel Planlamalara Altlık Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması: Trabzon İl Bilgi Sistemi (TİBİS) Modeli”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-216, Trabzon. [pdf]

•01  ÇELİK, K., (2001), “Konumsal Kent Bilgi Sistemlerine Geçişte Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma İhtiyaçlarının Araştırılması ve Modellenmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-230, Trabzon.

•00  YOMRALIOGLU, T., (1993), “A Nominal Asset Value-Based Approach for Land Readjustment and Its Implementation Using Geographical Information System”, PhD Thesis, Supervisor: Prof. Dr. David Parker, Department of Surveying, University of Newcastle upon Tyne, pp.1-327, England. 

 

Yüksek Lisans Tez Çalışmaları ... |  Master Thesis...

 

•22  ŞENYILDIZ, Z., (2017), “Türkiye İçin Taşınmaz Değerlemesine Yönelik Bütüncül Bir Yönetim Modelinin Tasarlanması”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Programı, s.1-111, İstanbul. [pdf

•21  GÜLER, D., (2016), “Analitik hiyerarşi yöntemi ve coğrafi bilgi sistemleri ile alternatif katı atık düzenli depolama alanı yer seçimi: İstanbul ili örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Programı, s.1-70, İstanbul. [pdf]

•20  ŞİMŞEK, Ş., (2015), “Kentsel alanlarda planlama faaliyetlerinin taşınmaz mal değerlerine etkisi: İstanbul-Cendere bölgesi örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Dönüşüm Programı, İstanbul. [pdf]

•19  TUNÇ, A., (2014), “Kentsel dönüşüm uygulamasında mülkiyet yapısının değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Programı, s.1-x, İstanbul. [pdf]

•18  CANDAŞ., E., (2012), “Taşınmaz Değerlemesi İçin Mevzuat Altyapısının Modellenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Programı, İstanbul. [pdf]

•17  DEMİR E., (2011), “Determining approaches for the management of emergency services by geographical information systems: Fire case”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı, s.149, İstanbul. [pdf]

•16  ŞAHİNSOY, A., (2011), “Açık kaynak kodlu CBS yazılımlarının imar planı verilerinin yönetilmesinde kullanımı İstanbul örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Programı,. s.1-x, İstanbul. [pdf]

•15  ALTINER, H., (2009), “Yerel Yönetimlerde CBS Amaçlı Veri-Fonksiyon Matris Analizi: İstanbul Örneği”, Eş-danışman, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Programı, İstanbul. [pdf]

•14  ÇOLAK, H.E., (2005), “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Trabzon İli Kanser Haritalarının Üretimi”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-101, Trabzon. [pdf]

•13  DÖNER, F., (2005), “Mobil Coğrafi Bilgi Sistemleri (MCBS): Temel Kavramlar ve Uygulamalar”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-97, Trabzon. [pdf]

•12  HANEDAN, G., (2005), “Internet Tabanlı Harita Servisi Uygulaması: Trabzon Dijital Kent Atlası Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-105, Trabzon. [pdf]

•11  İNAN, H.İ., (2004), “İl Bazlı Tarımsal Üretim Planlamaları İçin Coğrafi Bilgi Sistemine Yönelik Bir Tarımsal Veri Tabanı Uygulaması”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-84, Trabzon. [pdf]

•10  AYDINOĞLU, A.Ç., (2003), “İnternet-CBS Stratejisi ve Gerçekleştirimi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-100, Trabzon. [pdf]

•09  YILDIRIM, V., (2003), “Adres Bilgi Sistemi ve Uygulaması: Trabzon Kent Örneği”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-107, Trabzon. [pdf]

•08  ÇETE, M., (2002), “Kent Bilgi Sistemleri Tasarımı ve Uygulaması: Pelitli Belediyesi Örneği”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-127, Trabzon. [pdf]

•07  MATARACI, O., (2000), “Kent Bilgi Sistemlerine Geçişte Tapu-Kadastro Bilgilerinin İrdelenmesi ve ArcView Örneği”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-55, Trabzon. [pdf]

•06  AKÇA, M.D., (2000), “Çevresel Bilgi Sistemleri için Model Altlık Tasarımı: Trabzon-Değirmendere Vadisi Örneği”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-146, Trabzon. [pdf]

•05  YOMRALIOĞLU, F., (1999), “Coğrafi bilgi sistemleri ile kampüs bilgi sistemi tasarımı: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜBİS) Örneği”, Dn: Bıyık, C., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Trabzon. [pdf

•05  NİŞANCI, R., (1998), “Belediye Bilgi Sistemine Geçişte Mülkiyet Bilgilerinin İrdelenmesi: Çorum Belediyesi Örneği”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-74, Trabzon. [pdf]

•04  URAL, S., (1998), “Emlak Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-69, Trabzon. [pdf]

•03  KUL, B., (1998), “Tapu Kadastro Bilgi sistemine Geçişte Kadastronun Özelleştirilmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-41, Trabzon. [pdf]

•02  REİS, S., (1996), “Tematik Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-102, Trabzon. [pdf]

•01  AYDIN, Ç., (1996), “Mahalle Bazında Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-90, Trabzon. [pdf]

•00  YOMRALIOĞLU, T., (1988), “Arsa ve Arazi Düzenlemesi Çalışmalarında Bilgisayardan Yararlanma”, Yüksek Lisans Tezi, Yönetici: Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-76, Trabzon. [pdf]

© 2020 Prof Dr Tahsin YOMRALIOGLU | www.tahsinhoca.info |  tahsin.ofis@gmail.com | Designed by WiX