Yönetilen Panel ve Kongreler...

 1. (2010), "Mezunlar Buluşması: Mesleğin dünü, bugünü ve yarını", Panelist, HKMO Trabzon Şube, KTÜ, Trabzon.

 2. •(2010), "Coğrafi Bilgi Sistem Teknolojisi", CBS Çalıştayı, CeBIT Bilişim’10, Panelist, 06-10 Ekim, Beylikdüzü, İstanbul.

 3. •(2010), "III.UZALCBS Sempozyumu", II.Oturum Başkanı, GYTE, 11-13 Ekim, Gebze, Kocaeli.

 4. •(2010), "Çevresel Sorunların Tespiti ve Çözümünde Güncel Bilgi Teknolojileri", 10. TÜBİTAK Doğa Eğitimi-Kaçkar, 16-24 Ağustos, Ayder, Rize.

 5. •(2009), "SDI Tendency and Education In Turkey", Workshop on Infrastructure for Spatial Information (INSPIRE)-INFRA 32009, TAIEX, Dec 02-04, Ankara, Turkey.

 6. •(2009), "Workshop on Infrastructure for Spatial Information (INSPIRE)-INFRA 32009", Oturum Başkanı, TAIEX, Dec 02-04, Ankara, Turkey.

 7. •(2009), "Harita Üretimi, Paylaşımı ve Kurumlar arası Birlikte Çalışabilirlilik", Panelist, BHİKPK I.Sempozyumu, 23-25 Şubat 2009, ODTÜ, Ankara.

 8. •(2009), "Kamu Ölçmeleri-II", III. Oturum Başkanı, BHİKPK I.Sempozyumu, 23-25 Şubat 2009, ODTÜ, Ankara.

 9. •(2007), "Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim Kursu", Eğitmen, HKMO Trabzon Şubesi, 24-25 Kasım 2007, RKM, Rize.

 10. •(2007), "CBS Günü Etkinliği", Konuşmacı, HKMO Trabzon Şubesi, 23 Kasım 2007, RKM, Rize.

 11. •(2007), "Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim Kursu", Eğitmen, HKMO Trabzon Şubesi, 10-18 Kasım 2007, Trabzon.

 12. •(2007), "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2007" "Kent Bilgi Sistemleri Eğitim Kursu", Eğitmen, KTÜ, Trabzon.

 13. •(2007), "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2007" "Türkiye'de CBS Eğitimi" Panel Başkanı ve "KTÜ GISLab Çalışmaları" Panelist, HKMO, KTÜ, Trabzon.

 14. •(2007), "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2007" "Kent Bilgi Sistemleri Oturumu" Panel Başkanı, HKMO, KTÜ, Trabzon.

 15. •(2007), "Kamulaştırma Bilirkişiliği- Taşınmaz Değerleme Eğiticiler Eğitimi Kursu" HKMO, Ankara.

 16. •(2007), "Dünya'da Kadastral Gelişmeler", Sunu, Tapu-Kadastro'nun 160. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği", KTÜ, Trabzon.

 17. •(2007), "XI. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı”, ODTÜ, XI.Oturum Başkanlığı, HKMO, Ankara. 

 18. •(2006), “1. Uzaktan Algılama/CBS Çalıştayı", UA-CBS Eğitim Panelisti, İTÜ, 28.10.2006, İstanbul.

 19. •(2006), “1. Uzaktan Algılama/CBS Çalıştayı", 6A Oturum Başkanı, İTÜ, 28.10.2006, İstanbul.

 20. •(2006), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları", Konferans, Tayyare Kültür Merkezi, HKMO Bursa Şubesi CBS Günü Etkinliği, 24.10.2006, Bursa.

 21. •(2006), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları", Konferans, ZKE Üniversitesi, JFM CBS Günü Etkinliği, 23.10.2006, Zonguldak.

 22. •(2006), “Coğrafi Bilgi Sistemleri Nedir?", Konferans, CBS Günü Etkinliği, Trabzon Lisesi, 15.10.2006, Trabzon.

 23. •(2006), “Coğrafi Bilgi Sistemleri", Konferans, Giresun Kültür Merkezi, 14.10.2006, Giresun.

 24. •(2006), “Kent Bilgi Sistemi Nedir?", Konferans, Ardeşen Belediyesi,  10.07.2006, Rize.

 25. •(2006), “Yapı Ve Kentte Bilişim IV.Kongresi'06", Bilişimle Değişen Kentte Sosyal Yaşam, Panel Başkanı, 08.06.2006, Ankara.

 26. •(2006), "Harita Mühendislik Faaliyetleri ve Trabzon'un Temel Sorunları-Çözüm Önerileri”, Canlı Yayın TV Söyleşisi, TrabzonTV. 26.04.2006

 27. •(2006), "Kent Bilgi Sistemleri”, Konferans, Osmaniye Belediyesi Kültür Merkezi, Osmaniye. 21.04.206

 28. •(2006), "Dünya’da Kadastral Eğilimler”, Konferans, TKGM Trabzon Bölge Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, KTÜ, Trabzon. 

 29. •(2005), "Kent Bilgi Sistemleri", Panelist, Kent Bilgi Sistemleri Paneli, Kent Konseyi-HKMO Mersin Şubesi, Mersin. 

 30. •(2005), "Trabzon İçin İl Bilgi Sistemi Gereksinimi”, Konferans, Trabzon İl Genel Meclisi, Trabzon.

 31. •(2005), "Kent Bilgi Sistemlerine Genel Bakış”, Brifing, Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Konya.

 32. •(2005), "e-Trabzon: Trabzon Kent Bilgi Sistemi_Dijital Kente Dönüşüm Projesi”, Konferans, TTSO, 12.07.2005, Trabzon. 

 33. •(2005), "X. Türkiye ESRI ve ERDAS Kullanıcıları Toplantısı”, Oturum Başkanı, ODTÜ, 15.06.2005, Ankara.

 34. •(2005), "Giresun’da Doğal Afetler ve Kentleşme: Afet Yönetimi ve CBS”, Panelist, Giresun Ticaret Odası, 06.05.2005, Giresun.

 35. •(2005), "Ordu’da Doğal Afetler ve Kentleşme: Afet Yönetimi ve CBS”, Panelist, Ordu Tiyatro Salonu, 05.05.2005, Ordu.

 36. •(2005), "E-Trabzon: Kent Bilgi Sistem Projesi” Canlı Söyleşi, TRT Bölge Radyosu, 09.03.2005, Trabzon.

 37. •(2004), "Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Günlük Yaşantımızdaki Yeri ve Önemi", GISDay/CBSGünü Söyleşisi, TMMOB-HKMO Trabzon Şubesi, 17.11.2004, Trabzon.

 38. •(2004), "Doğu Karadeniz Bölgesinde İnsan-Mülkiyet İlişkileri ve Arazi Cinayetleri", Canlı Söyleşi, TRT Bölge Radyosu, 13.09.2004, Trabzon.

 39. •(2004), "Yer Bilimlerinde Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamaları", Konferans, Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, 01.05.2004, Trabzon. 

 40. •(2004), "Kent Bilgi Sistemleri", Canlı Söyleşi, TRT1 Radyosu, Sabah Kuşağı Programı, 22.05.2004, Ankara.

 41. •(2003), "Trabzon İl Bilgi Sistemi", Konferans, HKMO CBS günü etkinliği, XXII.DSİ Bölge Müdürlüğü, Trabzon. 

 42. •(2003), "Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu”, IV.Oturum Başkanlığı, KTÜ, Trabzon. 

 43. •(2003), "IX. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı”, IV.Oturum Başkanlığı, HKMO, Ankara. 

 44. •(2003), "Kent Bilgi Sistemi Organizasyonu", Panelist, Kent Bilgi Sistemleri Paneli, HKMO Adana Şubesi, Adana. 

 45. •(2003), "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve CBS Günü", Canlı Söyleşi, TRT Bölge Radyosu, 19.11.2003, Trabzon.

 46. •(2003), "Afet Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Genel Bakış", Panelist, Doğu Karadeniz'de Doğal Afetler ve Kentleşme Paneli, Trabzon. 

 47. •(2003), "Harita Mühendisliğinde Yeni Ödevler", Konferans, II.Genç Haritacılar Günleri, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Trabzon. 

 48. •(2002), "Trabzon Bilgi Sistemi", Konferans, Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği, Trabzon. 

 49. •(2002), "Kentsel Planlama ve Bilgi Sistemlerine Genel Bakış", Panelist, Doğal Afetler ve Kentleşme Paneli, Rize. 

 50. •(2002), "GIS?", Konferans, Harita Günleri Etkinlikleri, Muğla Üniversitesi, Muğla. 

 51. •(2002), "Fındık Alanlarının Uzaktan Algılama ile Belirlenmesi", Canlı Söyleşi, TRT Bölge Radyosu, 11.04.2002, Trabzon.

 52. •(2002), "Trabzon İli Fındık Yetiştirme Alanlarının CBS ve Uzaktan Algılama İle Tespiti", Basın Açıklaması, KTÜ GISLab, Trabzon.

 53. •(2001), "Kent Bilgi Sistemleri", Panelist, İller Bankası Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Ankara. 

 54. •(2001), "GIS Day2001", Konferans, Dünya CBS Günü Etkinliği, Polis Meslek Yüksek Okulu, Trabzon. 

 55. •(2000), "Kent/Coğrafi Bilgi Sistemleri", Konferans, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon. 

 56. •(2000), "GIS Day2000", Konferans, Dünya CBS Günü Etkinliği, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Trabzon. 

 57. •(2000), "ESRI EMEA’2000 Konferansı", Slot 22 Oturum Başkanı, İstanbul. 

 58. •(1999), "Kent Bilgi Sistemleri", Canlı Söyleşi, TRT Bölge Radyosu, 06.11.1999, Trabzon.

 59. •(1999), "KBS'99-Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu", KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Açılış Konuşması, Trabzon. 

 60. •(1999), "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Dünya CBS Günü", Canlı Söyleşi, TRT Bölge Radyosu, 28.12.1999, Trabzon.

 61. •(1999), "CBS ve Trabzon-Değirmendere Vadisi Çevre Düzenleme Projesi", Panelist, Trabzon Valiliği, Trabzon. 

 62. •(1998), "İmar Uygulamaları", Seminer, KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Trabzon. 

 63. •(1996), "Taşınmazların Değerlendirmesi", Panelist, Konya Ticaret ve Sanayi Odası ve TMMOB HKMO, Konya. 

 64. •(1995), "Kent Bilgi Sistemi ve Çorum", Panelist, 2010 Yılında Çorum Paneli, Çorum. 

 65. •(1995), "İmar Uygulama Yöntemleri", Seminer, JEFOD-Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, Trabzon. 

 66. •(1995), "Arsa-Arazi Düzenlemeleri ve İmar Uygulamaları", Konferans, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat. 

 67. •(1994), "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İlgili Meslek Disiplinleri Arasındaki Yeri", Panelist, I.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Paneli, KTÜ, Trabzon. 

 68. •(1992), "LIS vs. GIS", Discussion Papers on Mapping Information Systems, Department of Surveying, University of Newcastle upon Tyne, England. 

 69. •(1992), "Land Valuation", Discussion Papers on Mapping Information Systems, Department of Surveying, University of Newcastle upon Tyne, England.

 70. •(1991), "Mapping Activities in Turkey", Seminar, MIS Notes, Dept of Surveying, University of Newcastle upon Tyne, England. 

 71. •(1991), "Land Reallocation", Seminar, MIS Notes, Dept of Surveying, University of Newcastle upon Tyne, England.

© 2020 Prof Dr Tahsin YOMRALIOGLU | www.tahsinhoca.info |  tahsin.ofis@gmail.com | Designed by WiX