YOMRALIOĞLU (1964, Trabzon) - 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu, 1986 yılında aynı bölüme Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1988 yılında Yüksek Mühendis unvanını aldı ve aynı yıl YÖK bursu ile yurtdışında görevlendirildi. İki yıl Kanada’nın New Brunswick Üniversitesi’nde Prof John McLaughlin ile Arazi Bilgi Sistemleri üzerine lisansüstü araştırmalarda bulundu. 1990 yılında İngiltere’nin Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nde doktoraya başladı ve Prof David Parker yönetiminde, “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Arsa-Arazi Düzenlemeleri İçin Yeni Bir Model Geliştirme”ye yönelik çalışmasını tamamlayarak, 1993 yılında doktor unvanını aldı.

1994 yılında Türkiye’ye dönerek, KTÜ Harita Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1995 yılında Doçent, 2001 yılında KTÜ’de Arazi Yönetimi alanında Profesör oldu. 2009 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümüne, coğrafi bilgi sistemleri uzmanlık alanında profesör olarak atandı.

Akademik ve İdari anlamda; bölüm başkan yardımcılığı, Kamu Ölçmeleri, Kartoğrafya Anabilim Dalı Başkanlıkları; çeşitli mesleki bilimsel üyelikler, dernek kuruculuğu ve başkanlıkları; KTÜ Rektör Danışmanlığı, KTÜ Genel Sekreterliği, İTÜ Rektör Danışmanlığı, TÜBİTAK, YÖK ve Üniversiteler Arası Kurullar ‘da çeşitli komisyon üyelikleri; kamu ve özel kurumlarda otuz üzerinde projede yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulundu. Yirmi üzerinde yüksek lisans, on beş civarında doktora tezi yönetmiştir. Türkiye’de ilk olarak, KTÜ-GISLab, İTÜ-Coğrafi Bilgi Teknolojileri lisansüstü programı ve İTÜ-Ulusal Coğrafi Bilgi Teknolojileri gibi Ar-Ge nitelikli inovasyon merkezleri ve Laboratuvarlarının kurucusudur. 2015 yılında ilk kez Dünya’da uluslararası bir Kadastro Zirvesi’nin gerçekleşmesini sağlamış ve etkinliğe başkanlık yapmıştır.

 

2019 yılı itibariyle İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümünden emekli olup, halen Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Kent Bilgi Sistemleri, Arazi Yönetimi, Taşınmaz Değerleme, İmar Hukuku ve Uygulamaları uzmanlık alanlarındaki araştırmaları yanında, çeşitli üniversitelerde okutulan temel ders kitapları ile birlikte 200 üzerinde yerli-yabancı bilimsel yayını ve dergi hakemlikleri bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

* YÖKSİS FORMATLI GENİŞLETİLMİŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI [PDF]

< scholar.google.com >

Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

tahsin.ofis@gmail.com

tahsin@beykent.edu.tr

http://tahsinhoca.net 


Beykent Üniversitesi

Mütevelli Heyet Üyesi

Beylikdüzü Kampüsü, İstanbul

T +90 (212) 444 1997

 

Uzmanlık Alanları...

Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları

Konumsal Veri Altyapıları ve Politikaları

Kentsel ve Çevresel Bilgi Sistemleri

Arazi Yönetimi, İmar Hukuku,

Tapu-Kadastro, Arazi İdaresi

Taşınmaz Değerlemesi

Emekli

İstanbul Teknik Üniversitesi

Geomatik Mühendisliği, 2019

Doktora

University of Newcastle

Department of Geomatics 

England, 1990-93

 

Araştırma

University of New Brunswick

Department of Surveying Eng

Canada, 1988-90

 

Lisansüstü

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Jeodezi ve Fotogrametri Müh 

Trabzon, 1985-88

 

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Harita Mühendisliği

Trabzon, 1981-85

KİŞİSEL BİLGİLER

 1. Adı Soyadı        Tahsin YOMRALIOGLU

 2. Doğum Tarihi    24/08/1964

 3. Doğum Yeri      Akören Köyü / Akçaabat / Trabzon.

 4. Medeni Hal       29/10/1994, Har. Yük. Müh. Firdevs Altınkaynak ile evli

 5. 1969-1974       Kanuni Süleyman İlkokulu, Trabzon

 6. 1974-1977       Cumhuriyet Ortaokulu, Trabzon

 7. 1977-1980       Trabzon Lisesi

 

AKADEMİK BİLGİLER

 1. 1981-1985  Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Harita Müh. 

 2. 1985-1988  Lisansüstü, KTÜ, Fen Bilimleri Enst., Harita Mühendisliği

 3. 1986-1993  Araştırma Görevlisi, KTÜ, Harita Mühendisliği 

 4. 1988-1990  Research, Univ. of New Brunswick, Surveying, Canada.

 5. 1990-1993  Doktora, Newcastle University, Geomatics, England.

 6. 1994-1995  Yardımcı Doçent, KTÜ, Harita Müh, Kartografya ABD.

 7. 1995-2001  Doçent, KTÜ, Harita Müh, Kamu Ölçmeleri ABD.

 8. 2001-2009  Profesör, KTÜ, Harita Müh, Kamu Ölçmeleri ABD.

 9. 2009-2019  Profesör, İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği.

 10. 2019-20xx  Mütevelli Heyeti Üyesi, Beykent Üniversitesi

 

İŞ DENEYİMİ ve İDARİ GÖREVLERİ

 1. 1985-1988 Harita Mühendisi, Trabzon Belediyesi Arsa-Arazi Düzenleme Projesi, KTÜ Döner Sermaye

 2. 1985-1988 KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği ABD'da Yüksek Lisans.

 3. 1986-1993 KTÜ, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kamu Ölçmeleri ABD'ında Araş. Gör.

 4. 1988-1990 YÖK Bursu İle Yurt dışında (Kanada) Görevlendirme

 5. 1988-1990 Prof John Mclaughlin İle Araştırma, University of New Brunswick, Fredericton, Kanada.

 6. 1989-1990 "Turkish Student Society" Başkanlığı, University of New Brunswick, Fredericton, Kanada.

 7. 1989-1990 International Student Society Muhasipliği, University of Nwe Brunswick, Fredericton, Kanada.

 8. 1990-1993 YÖK Bursu İle Yurtdışında (İngiltere) Görevlendirme

 9. 1990-1993 Prof David Parker ile Doktora Çalışması, University of Newcastle Upon Type, İngiltere.

 10. 1991-1992 "Arc/Info GIS" Kurs Sorumlusu, Dept. of Surveying, U of Newcastle Upon Tyne, İngiltere.

 11. 1992-1993 "Turkish Student Society" Kurucu Başkanlığı, University of Newcastle Upon Tyne, İngiltere.

 12. 1990-1993 Doktora, University of Newcastle Upon Tyne, Department of Surveying, İngiltere.

 13. 1994-1995 Yardımcı Doçent. KTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kartoğrafya ABD.

 14. 1994-1995 KTÜ, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı.

 15. 1994-1996 KTÜ, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kartoğrafya ABD Başkanlığı.

 16. 1995-2001 Doçent. YÖK, Kamu Ölçmeleri ABD, Kentsel Alan Düzenlemeleri.

 17. 1995-1999 JEFOD-Jeodezi Ve Fotogrametri Derneği kurucu Başkanı, Trabzon.

 18. 1996-2009 KTÜ GISLab-Coğrafi Bilgi Sistemleri Ar-Ge Lab kurucusu.

 19. 1996-1998 KTÜ, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kamu Ölçmeleri ABD Başkanlığı.

 20. 1996-1997 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanlığı (Bilgi İşlem ve Dış İlişkiler Hk).

 21. 1997-2001 Karadeniz Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliği.

 22. 2003-2008 KTÜ, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kamu Ölçmeleri ABD Başkanlığı. 

 23. 2006-2009 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanlığı. 14.02.2006

 24. 2007-2015 Coğrafi Bilişim Derneği Kurucu Başkanı. 30.08.2007

 25. 2007-2011 TÜBİTAK-ÇAYDAG Danışma Kurulu Üyesi. 01.10.2007

 26. 2008-2008 KTÜ Rektör Aday Adaylığı | link

 27. 2009-2011 Üniversiteler Arası Kurul Doçentlik (Mühendislik) Alt Komisyon Üyesi

 28. 2009-2010 İTÜ İnşaat Fakültesi (2547/40b) Görevlendirme

 29. 2009-2012 İTÜ Rektör Danışmanlığı (İTÜ-KKTC ve İdari konular hk)

 30. 2010-2012 İTÜ Bilişim Enstitüsü “Coğrafi Bilgi Teknolojileri” Lisansüstü programı kurucusu.

 31. 2011-2012 İTÜ “UHEM-Ulusal Hesaplama Merkezi” Yönetim Kurulu Üyesi

 32. 2011-2012 “İTÜ Ulusal Coğrafi Bilgi Teknolojileri Ar-Ge İnovasyon Merkezi” kurucu ve yöneticisi.

 33. 2011-20xx “AYOP- Arazi Yönetimi Platformu” kurucu üyesi, eş-başkan.

 34. 2012-20xx “Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği” üyesi.

 35. 2012-20xx “Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği” İstanbul Şb Yönetim Kurulu üyesi.

 36. 2014-2015 “Dünya Kadastro Zirvesi” Yürütme Kurulu Başkanı

 37. 2015-2019 “FIG Academic Membership”

© 2020 Prof Dr Tahsin YOMRALIOGLU | www.tahsinhoca.info |  tahsin.ofis@gmail.com | Designed by WiX