Screen Shot 2020-04-03 at 15.37.35.png

Ar-Ge Projeleri...

 • (2016-2018), “Afet ve Acil Durum Yönetimleri için 3-Boyutlu Birlikte-Çalışabilir Coğrafi Veri Tabanının Geliştirilmesi”, Proje No: TÜBİTAK 1001-116Y203 Ar-Ge Projesi, Proje Yürütücüsü, Ankara.

 • (2016-2018), “Bütünleşik Katı Atık Yönetim Sistemleri İçin Servis Tabanlı bir Karar-Destek Platformunun Geliştirilmesi”, Proje No: SAN-TEZ 0977.STZ.2015, Ar-Ge Projesi, Araştırmacı, Ankara.

 • (2012-2014), “ITU ArıGIS- Ulusal Coğrafi Bilgi Teknolojileri İnovasyon Ar-Ge Merkezi”, Kalkınma Bakanlığı, Proje Kodu: 2012K120720, Proje Yürütücüsü, İstanbul.

 • (2011-2012), “TUCBS-Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistem Altyapısı için Coğrafi Veri Standartlarının Geliştirilmesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT-ArıTeknokent A.Ş., Proje Yürütücüsü, İstanbul.

 • (2011-2012), “TRKBISS-Türkiye Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Geliştirilmesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT-ArıTeknokent A.Ş., Proje Yürütücüsü, İstanbul.

 • (2012-2014), “Doğalgaz İletim Hattı Güzergâhlarının Belirlenmesi İçin Analitik Hiyerarşi Yöntemi Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak Bir Karar-Destek Modelinin Geliştirilmesi”, Proje No: TÜBİTAK 1001-111Y041 Ar-Ge Projesi, Araştırmacı, Ankara.

 • (2010-2012), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Acil Duruma Yönelik Harita-Destek Sisteminin Geliştirilmesi”, Proje No: TÜBİTAK 3501-109Y342 Ar-Ge Projesi, Proje Danışmanı, Ankara.

 • (2006-2008), “Rize İl Genelinde Afet Bilgi Ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması (RABİS) Projesi", Proje No: TÜBİTAK 1007-106G029 Ar-Ge Projesi, Proje Danışmanı, Ankara.

 • (2006-2008), “Doğu Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Üretilmesi ve Geo-İstatistiksel Olarak İrdelenmesi", Proje No:105Y308, TÜBİTAK 1001-105Y308 Ar-Ge Projesi, Proje Yöneticisi, Ankara.

 • (2005-2008), “Avrupa Konumsal Veri Altyapısına Entegre bir Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Stratejisinin Geliştirilmesi", PKod: 2005.112.006.1, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu Destekli, Trabzon.

 • (2005-2008), “Türkiye İçin Ulusal Tabanlı Bir Arazi Bilgi Sistemine Yönelik, Sürdürülebilir Bir Arazi Yönetim Yapısının Modellenmesi", PKod: 2005.112.006.2, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu Destekli, Trabzon.

 • (2001-2004), “Çevresel Planlamada Altlık bir Coğrafi Bilgi Sistem Tasarımı ve Uygulanması: Trabzon İl Bilgi Sistemi (TİBİS) Modeli", PKod: 2001.112.006.1, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu Destekli, Trabzon.

 • (2000-2003), “Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Doğu Karadeniz Bölgesinin Konumsal Veri Tabanı Tasarımı ve Sayısal Arazi Modellemesi”, DPT-100Y129, Proje Yöneticisi, Ankara.

 • (1999-2003), “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistem Teknikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi Veri Tabanı Modellemesi”, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 • (1999-2002), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Orman Yangın Emniyet Yol ve Şeritlerinin Belirlenmesi”, Proje Yönetici, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 • (1997-2001), “Yerel Yönetimlerde Konumsal Bilgi Sistemleri Oluşturulması Amaçlı Kurumsal Re-organizasyon Üzerine Araştırma”, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 • (1997-1999), “Taşınmaz Değer Haritalarının Raster Tekniğiyle Üretilmesi”, Danışman, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 • (1997-1999), “Tapu-Kadastro Bilgi Sistemine Geçişte Kadastronun Özelleştirilmesi”, Proje Yönetici, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 

Uygulama Projeleri..

 • (2014-2015), “İstanbul-Gaziosmanpaşa Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Danışmanı, İTÜ Döner Sermaye Destekli, İstanbul.

 • (2014-2015), “Coğrafi Bilgi Teknolojileri konularında kurumca geliştirilen projelere yönelik danışmanlık hizmeti, ASELSAN AŞ, Ankara.

 • (2010-2011), “TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE Başuzman Araştırıcı : Türkiye Tapu-Kadastro Bilgi Sistemi Projesi ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında kurumca geliştirilen projelere yönelik danışmanlık Hizmeti, Ankara.

 • (2009-2010), “T. C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı CBS ile Planların Hazırlanması Proje Yöneticisi”, İTÜ Döner Sermaye Destekli, İstanbul.

 • (2009-2010), “T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Danışmanlık Hizmeti”, Proje Yöneticisi, İTÜ Döner Sermaye Destekli, İstanbul.

 • (2008-2009), “Ordu Valiliği Kırsal Alan Bilgi Sistemi (OKABİS) Projesi”, Proje Yöneticisi, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 • (2005-2006), “Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Danışmanı, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 • (2005-2006), “Trabzon Belediyesi E-Trabzon Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Yönetici-Danışmanı, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 • (2001-2002), “Trabzon-Pelitli Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Yöneticisi, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 • (2000-2001), “UNIVERSAL Ltd. Şti. Kent Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi”, Danışman, KTÜ Döner Sermaye Destekli, İstanbul.

 • (1998-2000), “DEVAÇED: Değirmendere Vadisi Çevre Düzenleme Projesi”, Danışman, Trabzon Valiliği ve KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 • (1995-1999), “Çorum Belediyesi İmar Uygulama ve Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Yöneticisi, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 • 1995-1996), “Trabzon Belediyesi İmar Mevzuatı ve Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Danışman, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 • (1995-1996), “Trabzon Belediyesi II.Tanjant Yolu ve Çevresi İmar Uygulama Projesi”, Proje Yöneticisi, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

© 2020 Prof Dr Tahsin YOMRALIOGLU | www.tahsinhoca.info |  tahsin.ofis@gmail.com | Designed by WiX