KİTAP İSTEME:

 

Merkezi Dağıtım:
Akademi Kitapevi

Uzun Sokak No.6A,  

Trabzon

Tel  0462- 321 29 89 

Fax  0462- 326 03 87

 

İSTANBUL adresi;
MERT Kırtasiye

İTÜ Ayazağa Kampüsü  

Sarıyer / İstanbul 

Tel 0212-276 26 76 

Faks 0212-285 26 56

 

GÜVEN Dağıtım

Nuruosmaniye Cad. No.1/3

Cağaloğlu / İSTANBUL

Tel  0212- 514 06 20

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ : Temel Kavramlar ve Uygulamalar

 

Yomralıoğlu, T., (2000), “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar”, 5.Baskı (2009), s.480, ISBN 975-97369-0-X, İstanbul. 

 

Çağımızın bilgi teknolojisine dayalı en popüler konusu olan, başta haritacılar, yer bilimcileri, altyapı ve mekanla uğraşan mühendisler, veri tabanı yöneticileri ve bilgisayarcılar, şehir-bölge kent plancıları, istatistikçiler ve sosyal alan uzmanlarınca yoğun bir şekilde kullanılan; meslekler arası bilgi organizasyonunu sağlayan COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ içerikli kitabın 5.baskısı çıkmıştır. Ülkemizde uzun bir zamandır kaynak kitap olarak eksikliği bilinen bu konuda, Türkçe olarak ilk kez yayınlanan geniş içerikteki bu kitap, COĞRAFİ/KENT Bilgi Sistemleri ile uğraşan ve bu alana ilgi duyan her kesime hitap etmektedir.

 

11 BÖLÜM, 500 SAYFA, 1.HAMUR KAĞIT

ZENGİN ŞEKİL VE ÖRNEKLİ AÇIKLAMALAR

CBS/GIS YAZILIM VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI

KENT VE ARAZİ BİLGİ SİSTEMLERİ

 

İÇİNDEKİLER...

 

Bölüm 1: Giriş:Temel Harita Bilgileri ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Gelişimi

1.1 Temel kavramlar

1.2 CBS'nin Tarihsel Gelişimi

 

Bölüm 2: Bilgi Sistemlerine Genel Bakış ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(02-Bolum_GenelBakis.pdf

2.1 Bilgi Sistemleri

2.2 Konumsal Olmayan Bilgi Sistemleri

2.3 Konumsal Bilgi Sistemleri

2.4 Coğrafi Bilgi Sistemleri

 

Bölüm 3: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Toplama Teknikleri

3.1 Coğrafi Varlıklar

3.2 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Modelleri

3.3 Veri Toplama Çeşitleri

3.4 Veri Kalitesinin İrdelenmesi

 

Bölüm 4: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yönetimi

4.1 Veri Denetim İşlemleri

4.2 Veri Tabanı Kavramları

4.3 Veri Tabanları İşleyişi

 

Bölüm 5: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konum Analizleri

5.1 Konumsal Sorgulamalar

5.2 Konumsal Analizler

5.3 Ağ Analizleri 

5.4 Geometrik İşlemler 

5.5 Sayısal Yükseklik Analizleri

5.6 Grid Analizi

5.7 İstatistiksel Analizler

 

Bölüm 6: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Bilgilerin Sunulması

6.1 Bilgi Sunumu ve Harita Tasarımı

6.2 Çıktı Üretim Araçları

6.3 Veri Depolama Üniteleri

 

Bölüm 7: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Sistem Tasarımı

7.1 CBS Stratejisinin Tanımlanması

7.2 Kullanıcı İhtiyaçları

7.3 Uygulamanın Konusu

7.4 Çalışma Alanı

7.5 Teknik Tercihler

7.6 Veri Yapıları ve Standartları

7.7 Finansal Kaynak

7.8 Kurumsal Etkiler

7.9 Personel

7.10 Bir CBS'nin Maliyeti

7.11 İşlem Adımları ve İş Periyodu

7.12 Veri Tabanı Tasarımı

 

Bölüm 8: Coğrafi Bilgi Sistem Yazılım Donanım ve Organizasyonları

8.1 Yazılım (Software) Ürünleri

8.2 CBS Yazılım Kapasiteleri

8.3 CBS'de Donanım

8.4 CBS Organizasyonları

 

Bölüm 9: Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları

9.1 Kent ve Altyapı Bilgi Sistem Uygulamaları

9.2 Arazi Kullanımı ve Planlamaya Yönelik Uygulamalar

9.3 Çevresel Uygulamalar

9.4 Jeolojik Uygulamalar

9.5 Ormancılık ve Tarım Uygulamaları

9.6 Ticari Uygulamalar

9.7 Güvenlik Amaçlı Uygulamalar

 

Bölüm 10: Arazi Bilgi Sistemleri

10.1 Arazi Bilgisi

10.2 Parsel Tabanlı Bilgiler: Kadastro

10.3 Arazi Bilgi Sistemi Bileşenleri

10.4 Arazi Bilgi Sisteminin Sınıflandırılması

10.5 Arazi Bilgi Sistemi için Gereksinimler

 

Bölüm 11: Kent Bilgi Sistemleri

11.1 Kent Bilgisi

11.2 Kent Bilgisinin Organizasyonu

11.3 Kent Bilgi Sistemi

 

Kaynaklar

Sonsöz

Dizin

© 2020 Prof Dr Tahsin YOMRALIOGLU | www.tahsinhoca.info |  tahsin.ofis@gmail.com | Designed by WiX