Araştırma ve inceleme yazı-raporları...

•(2011), “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi İçin Çözüm Odaklı Model Yaklaşımı: İTÜ-TUCBS Uygulama Eylem Planı v.1.0.”, Çalışma Raporu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara.

•(2011), “Kadastro 2014’ün Temel Beklentileri Karşısında TAKBİS’ in Yeri”, Çalışma Raporu, TÜBİTAK-Bilgem-UEKAE, Ankara.

•(2010), “Kent Bilgi Sistemlerinin Standardizasyon Çalışmalarına Esas Durum Tespiti ve Yol Haritasının Belirlenmesi: Türkiye İçin Kent Bilgi Sistemi Eylem Planı”, Çalışma Raporu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara.

•(2010), “INSPIRE Direktifinin Türkiye’de Gerçekleşimi: “Geo-ÇOB” Bakanlık Geoportal Geliştirilmesine Ait Teknik Altyapı Şartname Taslağı, Çevre ve Orman Bakanlığı, BİD, Ankara.

•(2010), “Implementation of INSPIRE Directive in Turkey: "Geo-COB” The Ministry of Environment and Forestry Geoportal Technical Infrastructure Development Draft Specification”, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.

•(2010), “INSPIRE Direktifi ve CBS konusunda Türkiye’de kurum adına farkındalığın oluşturulması için yapılacaklar: Kurumsal bazda CBS eğitim stratejisi ile birlikte brifing notları”, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.

•(2009), “TURKVA- Türkiye Konumsal Veri Altyapısı Eylem Raporu”, v.1.0, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.

•(2008), “Doğu Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Üretilmesi ve Geo-İstatistiksel Olarak İrdelenmesi”, TÜBİTAK 1001 Proje Raporu, Proje No:105Y308, Proje Yöneticisi, Ankara.

•(2009), “Rize İl Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması (RABİS)”, TÜBİTAK 1007 Proje Raporu, Proje Danışmanı, Ankara.

•(2008), “Türkiye İçin Ulusal Tabanlı Bir Arazi Bilgi Sistemine Yönelik, Sürdürülebilir Bir Arazi Yönetim Yapısının Modellenmesi”, KTÜ BAP Proje Raporu, PKod: 2005.112.006.2, Proje Yöneticisi, Trabzon.

•(2007), “Nasıl Bir Trabzon ?”: HKMO Trabzon Vizyonu, İrdeleme Raporu, HKMO Trabzon Şube Raporu, Trabzon. [Rapor]

•(2006), “Türkiye’de Harita Mühendisliğinin Taşınmaz Değerlemesindeki Yeri ve Rolü”, İrdeleme Raporu, HKMO Trabzon Şube Raporu, Trabzon. [Rapor]

•(2003), “Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Doğu Karadeniz Bölgesinin Konumsal Veri Tabanı Tasarımı ve Sayısal Arazi Modellemesi”, DPT Proje Raporu, Proje Yöneticisi, Ankara.

•(2004), “Çevresel Planlamalara Altlık Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması: Trabzon İl Bilgi Sistemi (TİBİS) Modeli”, KTÜ BAP Proje Raporu, P.Kod: 200.112.6.2, Proje Yöneticisi, Trabzon.

•(2002), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Orman Yangın Emniyet Yol ve Şeritlerinin Belirlenmesi”, KTÜ BAP Proje Raporu, Proje Yöneticisi, Trabzon.

•(2001), “Yerel Yönetimlerde Konumsal Bilgi Sistemleri Oluşturulması Amaçlı Kurumsal Re-organizasyon Üzerine Araştırma”, KTÜ BAP Proje Raporu, Proje Yöneticisi, Trabzon.

© 2020 Prof Dr Tahsin YOMRALIOGLU | www.tahsinhoca.info |  tahsin.ofis@gmail.com | Designed by WiX